Konsultanti 

Gastroenterologija

Kardiologija

Urologija

Nefrologija

 • Prof Dr Steva Plješa - nefrolog
 • Prim. dr Josip Butorajac, nefrolog
 • Dr Katarina Obrenčević - nefrolog
 • Dr Rodoljub Marković - nefrolog
 • Dr Jelena Tadič Pilčević - nefrolog
 • Dr Dejan Pilčević - nefrolog
 • Dr Marijana Petrović - nefrolog

Endokrinologija

Infektologija

Hematologija

Interna medicina

 • Dr Slađana Pavlović Nastić- specijalista interne medicine

Neuropsihijatar

 • Doc dr Mirjana Tomović - neuropsihijatar

Psihijatar

Neurologija

Psihologija

Dermatovenerologija

Defektologija

 • Mr sc. Ratko Miljenović, spec. rehabilitacije psihomotorike i socioterapije

Opšta medicina

ORL

Radiologija

Onkologija

 • Dr Zlatko Skurić - onkolog

Reumatologija

Pulmologija

Ginekologija

 • Prof. dr Puzigaća Žarko-Ginekolog-akušer
 • Prof. dr sc med Miroslava Gojnić Dugalić, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Aleksandar Popović, ginekolog-akušer
 • Dr Emilija Marković - Ginekolog- akušer
 • Dr Snežana Janković - specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Milan Pavlović - Ginekolog -akušer
 • Dr Gojković Predrag- Ginekolog - akušer
 • Dr Jelena Bosiljkić Pešić - specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Predrag Ilić - ginekolog-akušer

Genetsko savetovalište

 • Dr Snežana Nikšić- neuropsihijatar

Fizijatrija

Pedijatrija

LOGOPED

PEDIJATAR

 • Dr Lidija Manić
 • Dr Ljiljana Stepanović Krstić
 • Dr Lidija Galović
 • Dr Željko Zečević
 • Mr sci med Dr Dragana Aleksić

PSIHOLOG

 • Ksenija Šešlija
 • Marijana Petrović

PSIHIJATAR

 • Prim dr Aleksandar Ramah
 • Dr Rudić  Nenad

DEFEKTOLOG

 • Mr sc Ratko Miljenović

RADIOLOG

FIZIJATAR

 • Profesor dr sc med Ivana Petronić
 • Mr sci dr med Dragana Džamić

HIRURG

 • Prof dr sc med Zoran Krstić
 • Prof dr sc med Dragan Nikolić
 • Docent Dr Zoran Golubović
 • Ass mr sci med  Nikola Miković
 • Mr sci dr med Siniša Dučić
 • Dr Zoran Paunović
 • Dr Mirjana Janković

KARDIOLOG

 • Doc dr sc med Vladislav Vukomanović
 • Dr Sanja Rakić-Ninić

PULMOLOG

NEFROLOG

NEONATAOLOG

ENDOKRINOLOG

GASTROENTEROLOG

NEUROLOG

IMUNOLOG

 • Dr Gordana Petrović

INFEKTOLOG

 • Prof dr sc med Pavlović Milorad
 • Prof dr sc med Ivanko Bojić
 • Prof.dr sc med Darko Nožić

OFTALMOLOG

OTORINOLARINGOLOG

HEMATOLOG

STOMATOLOG

 • Dr Vladimir Narančić
 • Dr Marija Ivković
 • Dr Marijana Vujić-Ristić

Ortopedija

Oftalmologija

Maksilofacijalna hirurgija

 • Prof.dr sc med Nebojša Jović - maksilofacijalni hirurg
 • Ass.dr Nikola Mirković - maksilofacijalni hirurg
 • Dr Zoran Damjanović - maksilofacijalni hirurg

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

 • Prof. dr Ljubomir Panajotović

Opšta i vaskularna hirurgija

 • Prof. dr Sidor Mišović - opšti i vaskularni hirurg
 • Prof. dr Nebojša Stanković - opšti i vaskularni hirurg
 • Doc dr Aleksandar Tomić - opšti i vaskularni hirurg
 • Doc dr Mile Ignjatović -opšti hirurg
 • Prim. dr Marina Panišić Šekeljić - opšti i vaskularni hirurg
 • Dr Ivan Marjanović - opšti i vaskularni hirurg
 • Dr Momir Šarac - opšti i vaskularni hirurg
 • Dr Miodrag Ilić- opšti i vaskularni hirurg
 • Dr. Milana Jauković vaskularni hirurg
 • Dr Aleksandar Đoković - opšti hirurg
 • Dr Igor Torbica - opšti hirurg
 • Dr Aleksandar Milanović - opšti hirurg

Neurohirurgija

 • Dr Milan Spaić - neurohirurg
 • Dr Ljubomir Minić - neurohirurg

Medicina rada

 • Prof. dr Branislava Đurović - specijalista medicine rada
 • Prim. dr Radomir Kovačević - specijalista medicine rada
 • Dr Đorđe Vukmirović - specijalista medicine rada

Citologija

 • Prof Bokun Radojka - citolog
 • Dr Skuletić Vesna - patolog-citolog

Nutricionizam

 • Dr Marija Nikačević - spec. higijene - nutricionista
 • Dr Tanja Mraović - spec. higijene - nutricionista

Dijatetičar

 • Milka Raičević - dijetetičar

Alergologija